top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN


INSCHRIJVEN

1.    Iedereen die overweegt om bij Spijkers Personal Training Lessen te gaan volgen is, na het maken van een afspraak van harte welkom om vrijblijvend een informatiegesprek te hebben met Spijkers Personal Training. Deelname aan de Lessen is echter alleen geoorloofd na de totstandkoming van de Overeenkomst en nadat Spijkers Personal Training zowel de overeengekomen prijs als het inschrijfformulier (door u volledig ingevuld en ondertekend) heeft ontvangen. Wel is het mogelijk om bij wijze van proef eerst aan 1 (een) Les deel te nemen.


TESTEN

2.    De deelnemer verklaart op de hoogte te zijn van de verschillende testen die afgenomen worden en de mogelijke risico`s die er aan verbonden kunnen zijn.

3.    Testen en trainingen worden door de deelnemer geheel uit vrije wil en geheel op eigen risico gedaan.

4.    De deelnemer dient voor een test en/of training de personal trainer / coach op de hoogte te hebben te brengen van alle mogelijke redenen die eventuele risico`s kunnen vergroten tijdens de testen / trainingen. Alsmede eventuele in de toekomst opgelopen blessures, ziekte, lichamelijk of andere beperkingen.

5.    Spijkers Personal Training is niet verantwoordelijk voor ongevallen en/of andere negatieve gevolgen die zouden kunnen optreden tijdens of na het testen / trainen.

6.    De deelnemer dient zich te houden aan de voorschriften, instructies en regelgeving met betrekking tot testen,  huishoudelijke regelement en trainingen. Mede evenals de regels m.b.t. het COVID-19 protocol. 


AANMELDEN/AFMELDEN LESSEN/LES TEGOEDEN

7.    De deelnemer dient ruim op tijd op de gemaakte afspraak aanwezig te zijn zodat dat de testen en trainingen op tijd kunnen starten. De tijd die hij / zij te laat op een training zal verschijnen is verloren tijd en is voor de deelnemer zelf.

8.    De deelnemer verklaart dat hij / zij een gemaakte afspraak voor deelname aan een personal training en/ of small-group training indien nodig meer dan 24 uur van te voren telefonisch of via whats-app (tel: 06 21 21 21 06) annuleert. Indien er binnen 24 uur voor de training geannuleerd wordt, zal in het geval van een personal training dit uur in rekening worden gebracht. Indien het een small-group training betreft, zal deze training komen te vervallen en is het niet mogelijk deze training op een ander tijdstip in te halen. 

9.   De deelnemer bouwt een credit op als hij of zij een les 24 uur van te voren annuleert. Deze credit geeft de deelnemer het recht om deze training binnen 21 dagen in te halen. De credit van de deelnemer zal maximaal 21 dagen na datum annulering geldig blijven. Als de deelnemer na 21 dagen zijn of haar credit niet heeft verzilverd dan zal deze komen te vervallen en is het niet meer mogelijk om deze training op een ander tijdstip in te halen.

 

BETALINGEN

10.    Rittenkaarten dienen vooraf per …. te worden betaald. Voor een 1 jaar contract dient een deelnemer vooraf een machtiging te geven voor het betaling via automatische incasso.
 
11.     Spijkers Personal Training is te allen tijden bevoegd om haar prijzen tussentijds te verhogen. Deze prijsverhoging zal tijdig via e-mail en in de trainingsruimte worden aangekondigd.


DUUR & BEËINDIGEN VAN HET CONTRACT/HERROEPINGSRECHT

12.    Het abonnementscontract is rechtsgeldig voor de duur waarvoor men het contract heeft ingevuld en heeft ondertekend. Na deze periode kan de deelnemer per volle kalendermaand en met inachtneming een opzegtermijn van 1 maand,  het contract beëindigen. Indien de deelnemer na het verlopen van de vaste periode het contract wilt wijzigen dan zal er een nieuw jaarcontract afgesloten worden.

13.    Rittenkaarten zijn geldig voor een vooraf bepaalde duur en verlopen automatisch na deze periode, ongeacht of alle ‘ritten’ zijn gebruikt. Niet gebruikte ‘ritten’ kunnen niet worden meegenomen naar een volgende kaart.     

14.    Na het tekenen van het contract door de deelnemer heeft hij of zij recht op zeven kalenderdagen herroepingsrecht om het contract te ontbinden. 

15.    Het verzoek tot beëindiging van het contract of herroepingsrecht kan uitsluitend door een mail te sturen naar: info@spijkerspersonaltraining.nl 

16.    Indien deelnemer zich niet aan de regels zoals vastgesteld in de algemene voorwaarden en/of het huishoudelijke regelement van Spijkers Personal Training, mag Spijkers Personal Training het contract of rittenkaart tussentijds beëindigen. 


AFWEZIGHEID DOOR VAKANTIE/FEESTDAGEN EN/OF ZIEKTE 

17.    Het abonnementsgeld dient gedurende eigen vakanties alsmede de vakanties van Spijkers Personal Training en feestdagen betaald te worden: de prijzen van de abonnementsgelden zijn hierop berekend.  Bij ziekte van de betreffende deelnemer dient het abonnementsgeld betaald te worden (uitzondering daargelaten en in overleg met Spijkers Personal Training).  De lessen die op feestdagen komen te vervallen waarop Spijkers Personal Training gesloten zal zijn; kunnen op een ander moment ingepland en ingehaald worden worden (binnen drie weken na datum feestdag). De lessen die in de vakanties komen te vervallen kunnen niet op een ander moment worden ingehaald. Dit geldt voor zowel de vakanties van de deelnemer zelf alsmede de vakanties van Spijkers Personal Training. De weken van de deelnemer die in de zomervakantie niet gelijk lopen met de weken van Spijkers Personal Training. Het aantal trainingen die om deze redenen komen te vervallen zullen in de vorm van een rittenkaart vergoed worden. De rittenkaart dient binnen 3 maanden volledig gebruikt te zijn vanaf datum afgifte. LET OP! Dit betreft ALLEEN de weken in de zomer(school) vakanties!

18.   Mocht er `om wat voor reden dan ook` een beslissing genomen worden door, Spijkers Personal Training en in overleg met de betreffende deelnemer, om het contract voor een bepaalde of onbepaalde tijd stil te zetten. Dan zal die tijd een verlenging zijn van de vaste periode waarvoor de deelnemer het contract heeft ondertekend. De periode dat het contract stilgezet zal worden is ook de periode van de verlenging van het contract en/of rittenkaart. Dit geldt ook bij onvoorziene calamiteiten waarbij beide partijen geen zeggenschap over hebben kunnen uitvoeren.  Ook in geval van ernstige en/of langdurige ziekte of blessure(s) kan op vertoon van een verklaring van een medische behandelaar/specialist en in overleg met Spijkers Personal Training het contract of rittenkaart tijdelijk worden stilgezet.


PRIVACY

19.   Spijkers Personal Training streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. Deze informatie is strikt vertrouwelijk en zal niet aan derde worden verstrekt en/ of met derde worden besproken zonder uw toestemming

Als u na aanleiding van de algemene voorwaarden nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!


CONTACT

Spijkers Personal & Small-group Training
Kapelweg 8B
5281 LR  Boxtel
Mail: info@spijkerspersonaltraining.nl

 

bottom of page